slot malaysiacasino online malaysia
1. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

1. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi

by
183 183 people viewed this event.

Dünyada ve ülkemizde özellikle son yıllarda eğitim alanında büyük değişiklikler yaşandığı görülmektedir. Bu değişikliklerin başında öğretim programlarının ve ders kitaplarının yenilenmesi, öğrenci merkezli etkinlikleri uygulama, öğrencilerin kendini gerçekleştirmelerine yardımcı olma, bireysel farklılıkları dikkate alma, her öğrencinin farklı öğrenme hızlarını ve özelliklerini fark etme gibi durumları sayabiliriz. Yapılan bu değişikliklerden dolayı uygulanması gereken yeni yöntem ve yaklaşımların gerçek anlamda hayata geçirilmesi ise birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin en önemlilerinden birisi de hiç kuşkusuz öğretmenlerdir. Eğitim alanında yapılan reformların başarıyla uygulanabilmesi noktasında çok kilit bir role sahip olan öğretmenlerimizi motive etmek, onlara gerekli kaynak ve materyali sağlamak elbette önemlidir fakat yeterli değildir. Bunun dışında öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yeterli mesleki bilgi ve donanıma da sahip olmaları gerekmektedir.

Öğretmenler ve öğretmen adayları, eğitimler yoluyla kendilerini profesyonel anlamda geliştirebilir. Hizmet içi eğitimlerin yanı sıra öğretmenlerin bilgilerini güncel tutmak adına sürekli yeni araştırmalar yapmaları, alanları ile ilgili gelişmeleri takip etmeleri, alanı ile ilgili bilimsel toplantılara katılabilmeleri de önemlidir.

Bu bilinç ve sorumlulukla 1997 yılından bu yana eğitim öğretim faaliyeti sürdüren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi ile ZBEÜ Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin işbirliği ile 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde “ Yeni Nesil Eğitim” ana teması ile 1. Ulusal Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi düzenlenecektir. Kongre, disiplinler arası bakış açısıyla öğretmen adaylarının, öğretmenlerin ve eğitim uzmanlarının ülkemizde ve dünyada eğitim alanında ortaya çıkan güncel konuları ve yeni yaklaşımları takip etmelerine olanak sağlayacaktır. Eğitim alanında önemli uzmanların ve değerli bilim insanlarının katılacağı kongreye ülkemizden tüm ilgililer davetlidir.

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-05-13 / 09:00 to
2022-05-14 / 18:00
 

Location

 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends