slot malaysiacasino online malaysia

Bidgecongress platformu olarak, genellikle belirli kurum ve zümreler tarafından düzenlendiği görülen kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin hakem ve bilim kurullarının bilim alanlarının çeşitlenmesini sağlayacak akademisyen verisi oluşturmayı amaçlamaktayız.

Kongre, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerde ihtiyaç duyulan tüm bileşenleri, Bidgecongress platformu kapsamında, teknik altyapı (web sitesi tasarımı, özet ve kayıt sistemi, yayınevi desteği vb.) ve akademik çerçeve de dahil olmak üzere destek vermekteyiz. Etkinliğin içeriği, yeri, tarihi ve kapsamı belirlenip gerekli görüşme ve anlaşmaları sağladıktan sonra, görsel, yazılı vb. tasarım çalışmalarını düzenlemeye başlıyoruz. Daha sonrasında ise etkinliği duyurma ve yayma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.

Bu tip etkinlikler herkes tarafından yapılabiliyor olsa da akademik nicelikten ve nitelikten yoksun olmaktadırlar. Akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan bu platform;

  • Bilimsel etkinliklerde yaşanan söz konusu akademik yoksunluklar ve eksikliklerin olmaması,
  • Ticari kaygılardan dolayı geri planda bırakılan akademik nitelik ve niceliklerin ön plana çıkarılması,
  • Uluslararası başlığıyla öne çıkan girişimler sadece kriter sağlama kaygıları güdülen oluşumlar haline gelmesinden dolayı oluşan olumsuz ön yargıların kırılması,
  • Etkinliklerin, bilim ve hakem kurullarının düzenleyen kurum veya kuruluşun ya da kişilerin çevresel boyutuyla sınırlandırılmasından kaynaklanan yerelliğin kırılarak alanında uzman ulusal ve uluslararası kişilerin de sürece dahil edilmesi,
  • Profesör ve doçentlerin çoğunlukta olduğu bilim ve hakem kurullarına genç akademisyenlerin de katılması gibi amaçlar gütmektedir.

Ayrıca bilim ve hakem kurullarında çeşitliliğin sağlanarak düzenlenen etkinliklerdeki katılımcı sayısı ve etkinliğin kapsamının genişletilmesi hedeflenmektedir. Böylece farklı ve aynı disiplinlerden akademisyen ve katılımcıların iş birliğinin artması beklenmektedir.
Kongrelerin, sempozyumların, akademik dergi ve yayın evlerinin bilim kurullarında olmak ve destek vermek için siz değerli akademisyenlerimizi platformumuza davet ediyoruz.

Yapılan bilimsel kapsamdaki etkinlerde, belli kurum ve kuruluşların yine sadece belli disiplinlerde çalışmalara ve organizasyonlara ağırlık verildiği görülmektedir. Temel disiplinler boyutunda yapılan kongrelerin daha lokal konulara ve uzmanlıklara indirgenerek alanındaki ulusal ve uluslararası ölçekte kendine yer bulamayan daha spesifik disiplinlere de imkanların sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Bir örnekle açıklamak gerekirse, sosyal bilimler çatısı altında bilim ve hakem kurullarının yalnız temel disiplinlerden uzmanlarca oluşturulmasından dolayı bilim ve hakem kurullarının disiplin zenginliğinden yoksun olmaktadır. Bu durum, akademik etkinliklerin bir kısır döngü içerisinde, kurum kuruluş ve zümreler tarafından düzenlenmesine zemin hazırlamaktadır.

Amacı gereği bir kurum bünyesinde olması gereken kongre gibi organizasyonlarda bu durum normal karşılanmakla birlikte, aynı zamanda artık dünyada kaçınılmaz bir zorunluluk boyutuna gelen çok disiplinli (multidisipliner) çalışmalar konusunda gerek düşünsel gerekse de eylemsel bir kısırlığa yol açmaktadır. Bidgecongress olarak bilimi bir bütün halinde ele almak zorunda olduğumuz anlayışından hareketle, alanlar arası ve akademisyenler arası iletişimin daha profesyonel ve merkezcil bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kongrelerin, sempozyumların, akademik dergi ve yayın evlerinin bilim kurullarında olmak ve destek vermek için siz değerli akademisyenlerimizi platformumuza davet ediyoruz.