slot malaysiacasino online malaysia

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ACİL ŞİFALAR dileriz.

Saygıdeğer Meslektaşımız

Bilimsel çalışmalarınızı kalıcı hale getirmek ve geniş kitlelere ulaştırmak için Uluslararası kitaba dönüştürebilirsiniz. Yapmış olduğunuz çalışmalarınız ortak yazarlar ile bilim dünyasına kazandırabilirsiniz.

Bidgecongress olarak akademisyenlerin çalışmalarına destek ve katkıda bulunmak için organize edilen bu faaliyet, etkileşimde bulunma imkânı bulunmayan akademisyenlerimizi bir araya getirerek Uluslararası kitap yayınlama amacıyla düzenlenmiştir. Bidgecongress olarak bu faaliyet için çeşitli Uluslararası yayınevleri ile anlaşılmıştır. Yazıların gerekli hakem ve editörlük faaliyetleri kör hakemlik yöntemi ile Bidgecongress olarak tarafımızca gerçekleştirilecektir.

Kitap, Uluslararası Yayınevi tarafından yayınlanacak olup doçentlik kriterlerini sağlamaktadır. E-Kitap olarak basılan kitaplar çeşitli ülkelerde Uluslararası Kütüphanelere gönderilmektedir. İstediğiniz dildeki kitaba bölüm olarak yazınızı gönderebilirsiniz. Kitaplarda yer alacak bölümleri İngilizce ve Türkçe olarak yazabilirsiniz. Bir yazar istediği bir temel alanda dilediği kadar çalışma ile katılabilir. Aşağıda isimleri verilen kitaplara bölüm yazabilirsiniz.

BİDGECONGRESS – AKADEMİK ORGANİZASYON PLATFORMU hakkında daha fazla bilgi için…

KİTAPLAR AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMAKTADIR. 

Sayın yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda Türkçe ve İngilizce olarak Uluslararası kitaplar yayınlanacaktır. Bölümüne uygun alan bulamayan yazarlarımız alanda yayınlanacak genel kitabı seçebilirler. Her alanda ki kitaplarımız, uzman yerli ve yabancı akademisyenlerimizin editörlüğünde Uluslararası Kitap olarak yayınlanacaktır.

Uluslararası Belge Tıklayınız

Alanda Yayımlanmış İngilizce Kitap Listesi Tıklayınız
TÜRKÇE KİTAPLAR

Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 7
Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 8
Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12
Veteriner Hekimlik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 2
Diş Hekimliği Bilimlerinde Güncel Tartışmalar 2

İNGİLİZCE KİTAPLAR

Current Debates in Health Sciences 8
Current Debates on Natural and Engineering Sciences 9
Current Debates on Social Sciences 13
Current Debates in Veterinary Sciences 3
Current Debates in Dental Sciences 3

Saygıdeğer meslektaşımız; ülke olarak yaşamış olduğumuz acı deprem afeti dolayısıyla Bidgecongress olarak DEPREM’e dair yapılacak olan bilimsel kitap bölümlerini ayrı bir uluslararası kitap olarak yayınlama kararı aldık. Siz saygıdeğer meslektaşlarımızdan kendi alanınızdan depreme dair yapmış olduğunuz çalışmaları bu kapsamda da gönderebilirsiniz. 

Sosyal Bilimlerde Deprem Çalışmaları ve Araştırmaları
Sağlık Bilimlerinde Deprem Çalışmaları ve Araştırmaları
Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Deprem Çalışmaları ve Araştırmaları

İletişim
0312 911 55 90
[email protected] 

1. Kitap yazım kurallarına uygun olarak Word dosyanızı hazırlayınız. Word formatında gönderilmeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. İki bölüm gönderilmesi durumunda aynı işlemi tekrar yapınız.

2. Web sayfamızda Kitap Bölümü menüsünden başvuru formunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. 

3. Başvuru sırasında yayınlatmak istediğiniz bölümün, dil ve kitap adı seçeneklerini mutlaka seçiniz.

4. Bölüm(ler) yüklendikten sonra, metin üzerinde değişiklik-güncelleme yapılması gerektiğinde, [email protected] adresine mail atınız. 

5. Kitap bölümü sisteme yüklendikten sonra çalışmanın yazım kurallarına uygunluğu incelenir. Alan editörü tarafından bilimsel inceleme yapılır. Kabul edilen bölümlerin yazarlarına mail yoluyla bilgi verilir.

6. Dizgi aşamasında çalışma akademik alanlarına göre sınıflandırılır. Yayın aşamasında kitaplara tematik isimler verilir. Alt alanlarda yeterli sayıda kitap bölümü oluşturulduğunda o alana özgü tematik başlıklarla yayınlanır. Kitap bölümü gerekli durumlarda ilgili editör tarafından konusuna en uygun tematik başlık altında toplanabilir. Yayınevi, gönderdiğiniz bölümün yayınlanacağı kitabı, alan uygunluğunu dikkate alarak değiştirme hakkına sahiptir. Yeterli sayıda bölüm gelmeyen kitaplar (7 bölüm) yayınlanmaz. Bu durumda yazarlara bilgi verilerek hareket edilir.

7. Dizgisi tamamlandıktan sonra “kitap kapağı, içindekiler” bölümleri oluşturulur. Kitap bölümü yazarın kendisine son kontrollerini yapması için mail olarak gönderilir. Kontrol ve düzeltme süreci için verilen süre beklendikten sonra yayın sürecine geçilir. Düzeltme süresi içinde kontrol yapmanızı önemle rica ederiz. Kontrol düzeltme süreci mail üzerinden yürütülecektir.

8. Kitapların zamanında yetişebilmesi için kişisel mail adresleri tercih edilmelidir. (Bazı kurumsal mail adreslerinde iletişimde sıkıntılar yaşanmaktadır.)

9. “Telif Sözleşmesi” başvuru öncesi sisteme yüklenmelidir. Eksik belgesi olanların “kitap bölümleri” yayımlanmayacaktır. Telif Sözleşmesi İNDİR

10. Kontrol düzeltme sürecinin ardından çalışmanızın bulunduğu kitap için, Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurularak akademik alan tasnifli ISBN numarası alınır.

11. Yazara, önce kitap kapağı, jenerik ve yazarı olduğu bölümün pdf’si (dosyasına ekleyebilmesi için) mail olarak gönderilir. 

YAZIM KURALLARINI İNDİR
KİTAP BÖLÜMÜ ŞABLONU İNDİR
GARAMOND YAZI FONTU İNDİR

 1. Kitap bölümleri genişliği 21 cm yüksekliği 29,7 cm olan A4 ölçülere göre yazılmalıdır.
 2. Sayfa kenar boşlukları sol 2,5 cm, üst- alt-sağ 2 cm olarak ayarlanmalıdır.
 3. Metnin ana başlığı Garamond yazı karakteri ile tamamı büyük harflerle 12 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Ana başlık sayfaya ortalanmalıdır.
 4. Metin ana başlığından sonra iki satır boşluk bırakılarak 12 punto Garamond yazı karakteri ile yazar adı ve soyadı yazılmalıdır. Yazar adının sadece ilk harfi, soyadının ise tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Yazar isimleri sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa isimler yan yana yazılmalıdır.
 5. Yazar adlarından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 6. Metin Garamond yazı karakteri ile 12 punto ve tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 7. Metin içindeki ara başlıklar sadece ilk harfler büyük, 12 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Ara başlıklar sola yaslı olarak yazılmalıdır. Ara başlıklara numara verilmemelidir.
 8. Metnin başında özet vermeye gerek yoktur. Konuyla ilgili bir ara başlık ya da “Giriş” başlığı kullanılarak metne başlanabilir.
 9. Paragraflar önce 0nk, sonra 6 nk olacak şekilde düzenlenmelidir.
 10. Paragraf girintisi 0,75 cm olmalıdır.
 11. Dipnotlar 9 punto olarak verilmelidir. Dipnotlarda kaynakça yer almamalı sadece açıklamalara yer verilmelidir.
 12. Tablolar numaralandırılmalı, tablo başlığı tablonun üstünde yer almalı, sayfaya ortalanmalı, 12 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo içeriği 11 punto ve tek satır aralığında olmalıdır. Tablolar bir sonraki sayfaya kayarak bölünmemelidir.
 13. Şekil ve grafikler numaralandırılmalı, şekil ve grafik adları alta 12 punto ve italik olarak yazılmalıdır.
 14. Tablo, şekil ve grafiklere metin içinde atıf yapılmalıdır. (Tablo 1’de, Şekil 2’de vb. gibi)
 15. Metin kaynakça dâhil 40 sayfayı geçmemelidir.
 16. Alıntılar metin içinde ve parantez kullanılarak verilmelidir. Metin içi atıflar tek yazarlı eserlerde (Anaz, 2014), iki yazarlı eserlerde (Bekir & Ulaş, 2003), üç yazarlı eserlerde (Kul, Faruk & Deniz, 2016), üçten fazla yazarlı eserlerde ise (Gerekvar & ark., 2018) şeklinde olmalıdır. Bir yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanan eserlerine atıf yapılırken (Yılmaz, 2014a, 2014b) şeklinde verilmelidir.
 1. Kaynaklar alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Kullanılan tüm kaynaklar orijinal dilinde yazılmalıdır. Kaynakça yazım örnekleri aşağıda verilmektedir.

 Makale: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Sayı (Cilt), sayfa no. Varsa Doi numarası.

Özcengiz, D. (2012). Yoğun bakımda sıvı tedavisi. Yoğun Bakım Dergisi, 10 (1), 29-39.

Hampden-Thompson, G. & Galindo, C. (2017) School–family relationships, school satisfaction and the academic achievement of young people. Educational Review, 69 (2), 248-265. Doi: 10.1080/00131911.2016.1207613

Kitap: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayın Evi

Nal, M. (2018). Hastanelerde acil yardım ve afet yönetimi. Ankara: Akademisyen Kitabevi

Kline, B. R. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (Second edit). NY: The Guilford Press.

Kitap bölümü: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Bölüm adı. Editörün Adı Soyadı (Ed.), Kitap adı içinde (sayfa aralığı).  Basım Yeri: Yayın Evi

Küçüksille, E. (2014). Çoklu doğrusal regresyon modeli. Şeref Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 259-271). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Suldo, S. M., Bateman, L., & Gelly, C. D. (2014). Understanding and promoting school satisfaction in adolescence. In M. J. Furlong, R. Gilman, E. S., & Huebner (Eds.), Handbook of positive psychology in schools (2nd ed., pp. 365–380). New York: Routledge.

Çeviri Kitap: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Çeviri editörünün adı soyadı, Çev. Ed.).  Basım Yeri: Yayın Evi

 Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (Mustafa Baloğlu, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Bildiri: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Bildirinin başlığı. Bildirinin Sunulduğu Etkinliğin Adı, Tarih, Şehir, sayfa.

Atik, A., Aslan, F. & Yılmaz, B. (2016). Determining the relation between lighting and park security with the help of logistic regression analysis.  2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, (pp. 310-312).

İnternet kaynağı: Kaynak (Yıl). Yayın adı. (İnternetten erişim tarihi ve adresi)

TÜİK (2014). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması 2014. (16/06/2015 tarihinde http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 adresinden ulaşılmıştır).

 

Kitaplar 25 Haziran 2023 ve 25 Aralık 2023 tarihinde iki farklı dönemde yayımlanacaktır. Başvuru esnasında hangi dönemde yayımlanmasını istiyorsanız seçmeniz gerekmektedir. Her bir kitap bölümü yayımı için 600 tl yayım hizmetleri ücreti alınmaktadır. 

ÖDEMELERİNİZİ KREDİ KARTI YA DA EFT İLE YAPABİLİRSİNİZ…

KREDİ KARTI ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Hesap Sahibi: KRC Bilişim Ticaret ve Organizasyon Limited Şirketi
Iban: TR92 0013 4000 0217 0995 6000 01

25 Haziran 2023 Kitap yayımı için son gönderim 20 Haziran 2023’dir.

25 Aralık 2023 Kitap yayımı için son gönderim 20 Aralık 2023’dir.