slot malaysiacasino online malaysia

Sayın yazar butona tıklayarak KYS sistemine kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra etkinlikler menüsünden istediğiniz dönem kitap bölümü başvurusunu yapabilirsiniz. Kitap bölümü ücret ödemeleri kabul onay aldıktan sonra yapılmaktadır. 

ÖNEMLİ DUYURU
Sayın yazarlar; YENİ DOÇENTLİK kriterlerine göre kitap bölümleri artık bilim alanına göre çıkacaktır. Bundan dolayı artık kitap bölümü yayınları için uzun süre beklemenize gerek kalmamıştır. Bilim dalında üç bölüm olduğunda kitaplar özgün eser olarak yayınlanacaktır. Eğer ekip (en az üç bölüm) olarak başvuruda bulunursanız kitaplarınız editör ve hakem kontrolleri hızlı bir şekilde yapılarak yayınlanacaktır. Kitaplar “Web of Science Book Citation Index” e gönderilmektedir. 
Bilim Alanında çıkarılacak kitaplara aynı bilim alanında en az üç kişilik ekip ile katılan yazarlarımıza yayın ücretinde indirim yapılacaktır. En az üç kişilik ekip ile katılan yazarlarımızın bölüm başı ücreti 900 tl dir. EKİP OLARAK KATILACAK YAZARLARIN KİTAP BÖLÜMLERİ İSTEDİKLERİ TARİHTE ÇIKACAKTIR.
Sayın yazarlar YENİ DOÇENTLİK kriterlerine göre kitaplar yayınlanacaktır. Bölümüne uygun alan bulamayan yazarlarımız alanda yayınlanacak genel kitabı seçebilirler. Aralık ayında bütün bilim alanlarına göre kitaplar çıkarılacaktır. Bundan dolayı başvuru esnasında bilim alanı seçimine dikkat ediniz. Aralık ayında çıkacak kitapların isimleri başvurular bittikten sonra yayınlanma esnasında bölümlere göre belirlenecektir. Her alanda ki kitaplarımız, uzman yerli ve yabancı hocalarımızın editörlüğünde Kitap olarak yayınlanacaktır.
KİTAPLAR AKADEMİK TEŞVİK VE YENİ DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ SAĞLAMAKTADIR. 

Kitaplar 25 Aralık 2024 ve 25 Haziran 2024 tarihinde iki farklı dönemde yayımlanacaktır. Başvuru esnasında hangi dönemde yayımlanmasını istiyorsanız o dönemin etkinliğine başvurmanız gerekmektedir. Her bir kitap bölümü yayımı için 1000 tl yayım hizmetleri ücreti alınmaktadır. 

ÖDEMELERİNİZİ KREDİ KARTI YA DA EFT İLE YAPABİLİRSİNİZ…

KREDİ KARTI ÖDEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Hesap Sahibi: KRC BİLİŞİM TİC.VE ORG.LTD.ŞTİ.
Iban:TR60 0004 6000 1188 8000 3278 25

25 Aralık 2024 Kitap yayımı için son gönderim 20 Aralık 2024’dir.

25 Haziran 2024 Kitap yayımı için son gönderim 20 Haziran 2024’dir.

1. Kitap yazım kurallarına uygun olarak Word dosyanızı hazırlayınız. Word formatında gönderilmeyen çalışmalar dikkate alınmayacaktır. İki bölüm gönderilmesi durumunda aynı işlemi tekrar yapınız.

2. Web sayfamızda Kitap Bölümü menüsünden başvuru butonu ile açılan www.panel.bidgecongress.org – KYS sisteminden kayı olarak başvuru formunda istenilen bilgileri eksiksiz doldurunuz. 

3. Başvuru sırasında yayınlatmak istediğiniz bölümün temel ve bilim alanını mutlaka seçiniz.

4. Bölüm(ler) yüklendikten sonra, metin üzerinde değişiklik-güncelleme yapılması gerektiğinde, sisteme giriş yaparak düzenleme yapabilirsiniz. . 

5. Kitap bölümü sisteme yüklendikten sonra çalışmanın yazım kurallarına uygunluğu incelenir. Alan editörü tarafından bilimsel inceleme yapılır. Kabul edilen bölümlerin yazarlarına KYS sisteminden onay gönderilir ve ayrıca mail yoluyla bilgi verilir.

6. Dizgi aşamasında çalışma akademik alanlarına göre sınıflandırılır. Yayın aşamasında kitaplara tematik isimler verilir. Bilim alanlarında yeterli sayıda kitap bölümü oluşturulduğunda o alana özgü tematik başlıklarla yayınlanır. Kitap bölümü gerekli durumlarda ilgili editör tarafından konusuna en uygun tematik başlık altında toplanabilir. Yayınevi, gönderdiğiniz bölümün yayınlanacağı kitabı, alan uygunluğunu dikkate alarak değiştirme hakkına sahiptir. Yeterli sayıda bölüm gelmeyen kitaplar (3 bölüm) yayınlanmaz. Bu durumda yazarlara bilgi verilerek hareket edilir.

7. Dizgisi tamamlandıktan sonra “kitap kapağı, içindekiler” bölümleri oluşturulur. Kitap bölümü yazarın kendisine son kontrollerini yapması için mail duyuru yapılır. Kontrol ve düzeltme süreci için verilen süre beklendikten sonra yayın sürecine geçilir. Düzeltme süresi içinde kontrol yapmanızı önemle rica ederiz. Kontrol düzeltme süreci mail üzerinden yürütülecektir.

8. Kitapların zamanında yetişebilmesi için kişisel mail adresleri tercih edilmelidir. (Bazı kurumsal mail adreslerinde iletişimde sıkıntılar yaşanmaktadır.)

9. “Telif Sözleşmesi” başvuru esnasında verilen onay ile online olarak yapılmaktadır. 

10. Kontrol düzeltme sürecinin ardından çalışmanızın bulunduğu kitap için, Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurularak akademik alan tasnifli ISBN numarası alınır.

11. Yazara, önce kitap kapağı, jenerik ve yazarı olduğu bölümün pdf’si (dosyasına ekleyebilmesi için) mail olarak gönderilir. 

KİTAP BÖLÜMÜ ŞABLONU İNDİR

 1. Kitap bölümleri genişliği 15.5 cm yüksekliği 21.5 cm olan ölçülere göre yazılmalıdır.
 2. Sayfa kenar boşlukları sol ve sağ 2 cm, üst ve alt 1.5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 3. Metnin ana başlığı Time New Roman yazı karakteri ile ilk harfleri büyük 12 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Ana başlık sayfaya ortalanmalıdır.
 4. Metin ana başlığından sonra iki satır boşluk bırakılarak 12 punto Time New Roman yazı karakteri ile yazar adı ve soyadı yazılmalıdır. Yazar adının sadece ilk harfi, soyadının ise tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Yazar isimleri sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Birden fazla yazar varsa isimler alt alta yazılmalıdır.
 5. Yazar adlarından sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır.
 6. Metin Time New Roman yazı karakteri ile 12 punto ve tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.
 7. Metin içindeki ara başlıklar sadece ilk harfler büyük, 12 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Ara başlıklar sola yaslı olarak yazılmalıdır. Ara başlıklara numara manuel şekilde verilmelidir. Lütfen otomatik numaralandırma kullanmayınız. 
 8. Metnin başında özet vermeye gerek yoktur. Konuyla ilgili bir ara başlık ya da “Giriş” başlığı kullanılarak metne başlama ve Sonuç başlığı ile bitirme zorunludur. 
 9. Paragraflar önce 6 nk, sonra 3 nk olacak şekilde düzenlenmelidir.
 10. Paragraf girintisi 1.27 cm olmalıdır.
 11. Dipnotlar 9 punto olarak verilmelidir. Dipnotlarda kaynakça yer almamalı sadece açıklamalara yer verilmelidir.
 12. Tablolar numaralandırılmalı, tablo başlığı tablonun üstünde yer almalı, sayfaya ortalanmalı, 12 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Tablo içeriği 11 punto ve tek satır aralığında olmalıdır. Tablolar bir sonraki sayfaya kayarak bölünmemelidir.
 13. Şekil ve grafikler numaralandırılmalı, şekil ve grafik adları alta 12 punto ve italik olarak yazılmalıdır.
 14. Tablo, şekil ve grafiklere metin içinde atıf yapılmalıdır. (Tablo 1’de, Şekil 2’de vb. gibi)
 15. ALINTILAR VE KAYNALAR APA6 GÖRE YAPILMALIDIR. Alıntılar metin içinde ve parantez kullanılarak verilmelidir. Metin içi atıflar tek yazarlı eserlerde (Anaz, 2014), iki yazarlı eserlerde (Bekir & Ulaş, 2003), üç yazarlı eserlerde (Kul, Faruk & Deniz, 2016), üçten fazla yazarlı eserlerde ise (Gerekvar & ark., 2018) şeklinde olmalıdır. Bir yazarın aynı yıl içerisinde yayınlanan eserlerine atıf yapılırken (Yılmaz, 2014a, 2014b) şeklinde verilmelidir.
 16.  

Makale: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Makalenin başlığı. Makalenin Yayınlandığı Derginin Adı, Sayı (Cilt), sayfa no. Varsa Doi numarası.

Özcengiz, D. (2012). Yoğun bakımda sıvı tedavisi. Yoğun Bakım Dergisi, 10 (1), 29-39.

Hampden-Thompson, G. & Galindo, C. (2017) School–family relationships, school satisfaction and the academic achievement of young people. Educational Review, 69 (2), 248-265. Doi: 10.1080/00131911.2016.1207613

Kitap: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Baskı sayısı). Basım Yeri: Yayın Evi

Nal, M. (2018). Hastanelerde acil yardım ve afet yönetimi. Ankara: Akademisyen Kitabevi

Kline, B. R. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (Second edit). NY: The Guilford Press.

Kitap bölümü: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Bölüm adı. Editörün Adı Soyadı (Ed.), Kitap adı içinde (sayfa aralığı).  Basım Yeri: Yayın Evi

Küçüksille, E. (2014). Çoklu doğrusal regresyon modeli. Şeref Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri içinde (s. 259-271). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Suldo, S. M., Bateman, L., & Gelly, C. D. (2014). Understanding and promoting school satisfaction in adolescence. In M. J. Furlong, R. Gilman, E. S., & Huebner (Eds.), Handbook of positive psychology in schools (2nd ed., pp. 365–380). New York: Routledge.

Çeviri Kitap: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı. (Çeviri editörünün adı soyadı, Çev. Ed.).  Basım Yeri: Yayın Evi

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı. (Mustafa Baloğlu, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Bildiri: Yazar soyadı, Yazar adının baş harfi. (Yıl). Bildirinin başlığı. Bildirinin Sunulduğu Etkinliğin Adı, Tarih, Şehir, sayfa.

Atik, A., Aslan, F. & Yılmaz, B. (2016). Determining the relation between lighting and park security with the help of logistic regression analysis.  2nd International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2016), 24-28 May 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, (pp. 310-312).

İnternet kaynağı: Kaynak (Yıl). Yayın adı. (İnternetten erişim tarihi ve adresi)

TÜİK (2014). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması 2014. (16/06/2015 tarihinde http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 adresinden ulaşılmıştır).

KİTAP ÇIKARILACAK BİLİM ALANLARI