slot malaysiacasino online malaysia
2.Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi

2.Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi

by
233 233 people viewed this event.

Değerli Meslektaşlarımız ve Üyelerimiz,

Günümüzde tanı ve tedavideki gelişmelere paralel olarak kanser kronik bir hastalık haline gelmiştir. Kansere bağlı ağrı, yorgunluk, osteoporoz ve lenfödem uzun dönemde kanser hastalarında en çok araştırma yapılan ve çok ilgi çeken konular arasındadır. Farkındalığın artması ile birlikte daha sık görülmeye başlanan lenfödem ve ilgili hastalıklarla ilgili bilimsel kanıtlar ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak güncel tanı ve tedavi yöntemleri son yıllarda giderek artmaktadır.

Lenfödem sadece kansere sekonder olmayıp, venöz yetmezlik, lipödem, obezite, enfeksiyon gibi nedenlerle ya da lenfatik sistemin primer olarak doğuştan hasar veya fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak da gelişebilir. Biyopsikososyal açılardan yol açtığı olumsuzluklar nedeni ile kişinin günlük yaşam aktivitelerini zorlaştıran ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan lenfödemin önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir. Bu konuda hekimlere (fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, kardiyovasküler cerrahlar, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar, genel cerrahlar, cerrahi onkologlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, aile hekimleri), fizyoterapist, hemşire, diğer sağlık profesyonellerine (iş-uğraşı terapistleri, psikologlar, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanları), medikal firmalara ve ilaç endüstrisine çok önemli görevler düşmektedir.

Lenfödem konusunda hekimlerin, sağlık profesyonellerinin, hasta ve hasta yakınlarının farkındalığının ve eğitim düzeylerinin artırılması ile birlikte hastaların erken dönemde etkili tedavilere ulaşmasının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda 2014 yılında kurduğumuz Anadolu Lenfödem Derneği daha önce ulusal ve uluslararası katılımlı bir kongre, pek çok sempozyum, çalıştay, kurs ile hasta eğitim toplantıları gerçekleştirmiştir. Bu yıl ikincisini yapacağımız kongremizi uluslararası ve multidisipliner olarak düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz.

16-18 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Konferans Salonlarında düzenlenecek olan 2.Uluslararası Katılımlı Lenfödem Kongresi’nin ilk iki gününde ulusal ve uluslararası lenfödem otoritelerinin katılacağı paneller yer alacak, temel ve ileri lenfödem konularıyla ilgili deneyimli hocalarımız, güncel bilgi ve günlük pratiklerini bizlerle paylaşacaktır. Üçüncü gün, gelenekselleşen üst ve alt ekstremite lenfödem rehabilitasyonu, lenfödemde kinezyobantlama ve lenfödemde tanısal ultrason çalıştaylarımız gerçekleştirilecektir. Lenfödemle ilgilenen tüm meslektaşlarımızı ve sağlık profesyonellerini kongremize bekliyoruz. Kongremize katılımınız ve destekleriniz bizleri onurlandıracaktır. Bu ikinci kongremizin sizlerin destek ve katkılarınızla gelişip güçleneceğine inanıyoruz.

Lenfödemle ilgili bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, bilmediklerimizi öğrenmek, çalıştaylarda pratik bilgi ve becerilerimizi pekiştirmek ve kanıta dayalı güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarına ulaşmayı hedeflediğimiz bu kongre için şimdiden ajandalarınızda yer ayırmanızı ve hep beraber olmayı diliyoruz.

16-18 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul’da buluşmak dileği ile en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.


Prof. Dr. Pınar Borman
Kongre Eş Başkanı


Prof. Dr. F. Figen Ayhan
Kongre Eş Başkanı

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-09-16 / 09:00 to
2022-09-18 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends