slot malaysiacasino online malaysia
24. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı – BİHAT 2022

24. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı – BİHAT 2022

by
356 356 people viewed this event.

Amaç ve Kapsam

Doğal kaynakların insan sağlığının korunmasında ve ilaç geliştirmedeki rolünün geçmişten günümüze değerlendirilmesi ve gelecekteki uygulamalarının tartışılacağı 1976 yılından beri devam eden bu geleneksel toplantıda, deneyimli araştırıcıların gençlerle bir araya gelip tecrübelerini aktarmalarının yanı sıra; endüstri ve kamudan katılımı beklenen paydaşlarla, bu kurumlar arasındaki iletişimin ve bilimsel işbirliklerinin artırılması planlanmaktadır. Türkiye florasında yetişen bitkilerin morfolojik özellikleri, halk arasındaki kullanılışları, etkin maddelerinin izolasyonu, yapı tayinleri, biyolojik aktiviteleri, ilaç olarak üretimleri ve kullanılışları ve etkileşimleri ile ilgili en son araştırma sonuçlarının katılımcılarla paylaşılması sağlanacaktır.

Etkinlik kapsamında, Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında çalışma yapan ve bu alanla multidisipliner olarak çalışan tüm araştırıcılar, hekimler, Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve diğer kamu eczacıları, konu ile ilgili serbest eczacılar ve bitkisel ilaç üretimi/pazarlaması yapan firma temsilcileri bir araya gelerek, doğal zenginliği fazla olan ülkemiz kaynaklarının bilimsel ve ekonomik anlamda daha verimli kullanılmasını değerlendireceklerdir.

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-06-23 / 09:00 to
2022-06-26 / 18:00
 

Location

 

Event Types

Share With Friends