slot malaysiacasino online malaysia
66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

by
237 237 people viewed this event.

Değerli Meslektaşlarımız,

İki yıldan beri ülkemizde ve tüm dünya ülkelerinde Sars-COV-2 virüsüne karşı mücadele ciddi önlemler ile sürdürülmektedir. Bu zaman diliminde bilim insanları, dünyada ilk kez kullanılan bir yöntem ile aşı geliştirme çalışmalarında devrim yaratmış ve araştırmalar yeni antiviral ilaçların bulunmasına neden olmuştur.

Dijitalleşen dünyada bilimdeki gelişmeler hızla ivme kazanmaktadır. Bu bağlamda, çocuk sağlığı ve hastalıklarının temel konularına ilişkin kliniğe yansıyan yenilikler, COVID-19 pandemisi ve onun getirdiği sorunlar, öğretiler, 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde ele alınacaktır. Kongrede, konularında uzman değerli hocalarımız güncel bilgi ve deneyimlerini konferanslar ile aktaracak, tartışmaların yapılacağı paneller, uzmanına danışalım oturumları, ayrıca sözel ve poster bildiri sunumları kongrede yer alacaktır. Her yıl olduğu gibi kongre öncesi kurslar düzenlenerek çocuk hekimlerinin sürekli mesleki eğitimi desteklenecektir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının tedavi ve bakımında her zaman paydaşlarımız olan hemşirelerimizin “21. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi” 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi ile birlikte yapılacaktır.

Değerli meslektaşlarımız yeniden yüz yüze görüşmek, bilgilerimizi tazelemek, dostluklarımızı pekiştirmek için, sizleri 5 – 9 Ekim 2022 tarihleri arasında Elexus Hotel / Girne, KKTC ’de gerçekleştirilecek 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi’ne davet ediyoruz.

Katılımınız bize güç katacaktır, görüşünceye kadar kendinize iyi bakın,

Sağlıkla kalın,Prof. Dr. Enver Hasanoğlu
Kongre BaşkanıProf. Dr. Yıldız Camcıoğlu
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Başkanı

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-10-05 / 09:00 to
2022-10-09 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends