slot malaysiacasino online malaysia
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı 2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı 2

by
268 268 people viewed this event.

Değerli Meslektaşlarımız ve Kıymetli Paydaşlarımız,

Dünya genelinde 1970’lere kadar devam ettirilen kalkınma politikaları toplumsal gelişmenin yalnızca ekonomik boyutuna odaklanırken, bu dönemden itibaren ekolojik boyutunun da dikkate alınması gerekliliği üzerine tartışmalar başlamıştır. Üretim ve tüketim faaliyetlerinin çevre üzerinde oluşturduğu tahribat, kalkınma politikalarına yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuş ve bu bağlamda çevre sorunlarının gözetildiği yeni bir kalkınma süreci gündeme gelmiştir.

Günümüzde çevre sorunları kentleşme, nüfus artışı, sanayileşme gibi birçok faktöre bağlı olarak artmaktadır. Artık dünyada hiçbir ülkenin bu sorunlara kayıtsız kalması mümkün görünmemektedir. Buna karşın çevre sorunlarıyla mücadele edilmesinde ulusal çalışmaların yetersiz olduğu ve küresel ölçekte çözüm aranması gerektiği de sıkça dile getirilmektedir. 

Kalkınma sürecinde çevre sorunlarının göz önünde bulundurması, gerek çevreye duyarlı politikaların ortaya çıkması gerekse gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya mirası bırakılması açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda sosyal bilimler alanında çalışan akademisyen ve uzmanları bir araya getirmek ve bir tartışma ortamı oluşturmak suretiyle bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Kuşkusuz bu tür etkinliklerin çıktıları, karar alıcıların politika oluşturma sürecinde daha isabetli kararlar almasına ve stratejiler geliştirmesine katkı sunacaktır.

Bu çerçevede, “Yeşil Kalkınma” olarak temasını belirlediğimiz Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 4-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.   

Konferansa katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımızla

Prof.Dr. Ercan SARIDOĞAN

Düzenleme Kurulu Başkanı

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-07-04 / 09:00 to
2022-07-05 / 18:00
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends