slot malaysiacasino online malaysia
Uluslararası 6. Türkiye İnme Akedemisi ve Uygulamalı Kurslar Kongresi

Uluslararası 6. Türkiye İnme Akedemisi ve Uygulamalı Kurslar Kongresi

by
250 250 people viewed this event.

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye İnme akademisinin altıncısını COVID 19 Pandemisinin ardından yüzyüze ve online (hibrid) olarak 6-9 Ekim 2022’de İzmir Çeşme’de düzenliyoruz. Bu toplantıda Türk Nöroloji Derneği’nin de destekleri ile Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından ülkemizde inme tanı ve tedavi sisteminin kurucusu ve güncel gelişmelere paralel olarak uygulayıcısı olan nörologlarımızı uluslararası katılımlı toplantıda bir araya getirmekten büyük mutluluk duyacağız.

İnme akademisinde 6 Ekim günü Mena Sino Kongresine de virtual aktarılacak Akut İnme Endovasküler Tedavisinde Komplikasyonlar kursu yapılacaktır. 8 Ekim’de ilk oturum Mena Sino ile ortak yapılacaktır.

İnme akademisi ağırlıklı olarak uluslararası niteliktedir. Toplantının dili hem İngilizce hem de Türkçedir. Ana salonda oturumlar tamamen İngilizce iken, B salonunda Türkçe olacaktır. Her oturumda simultane çeviri gerçekleştirilecektir. İnme alanında önemli katkılar yapmış uluslararası otoriteler, tanınmış nörolog girişimselcilerin de olduğu bilim insanları akademide bizlerle olacak. Ülkemizden de çok sayıda tecrübeli inme nöroloğuna ilaveten geleceğe güven ve gururla bakmamızı sağlayan çok sayıdaki genç nörolog inme gönüllüsü meslektaşımızla bu akademide toplanacağız. Yine kongremiz içinde yer alacak kurslarımız ile (Nöronütrisyon, Nörogirişim, Trombolitik Tedavi ve Nörosonoloji) ilgili konularda hem pratik tecrübenin artması, hem de karşılaşılan sorunların interaktif olarak konuşulma olanağı olacaktır. Ayrıca sözel/poster bildiri sunumlarının da yer alacağı kongremizde, katılım ve destekleriniz çok önemlidir.

İnme organizasyonu, proflaksisi, nörogörüntüleme, intravenöz tromboliz, nörotrombektomi ve nöroyoğun bakım ana konularımızdır. Ancak, konular elbette bunlarla sınırlı değil. Üç gün boyunca inmenin her yönünü tartışacağız, detaylarını konuşacağız.

Çeşme’de güneşi birlikte batıralım,

Başarılı bir kongre geçirmek dileği ile…

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı
Dr. Atilla Özcan Özdemir

Kongre Başkanları
Dr. Hadiye Şirin
Dr. Vedat Ali Yürekli

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-10-06 / 09:00 to
2022-10-09 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends