slot malaysiacasino online malaysia
15. Nöropsikiyatri Günleri

15. Nöropsikiyatri Günleri

by
289 289 people viewed this event.

Değerli Katılımcımız,

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin her yıl düzenlemekte olduğu Nöropsikiyatri Günleri’nin on beşincisi bu yıl 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde, son iki yılda olduğu gibi, yine çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Toplantımızın ana eksenini, bu kez “Nörogörüntülemeden Kliniğe Nöropsikiyatri” oluşturacaktır. Toplantımızda; “Nörogörüntülemenin tarihçesi, farklı nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar bağlamında klinik pratikteki ve nörobilim araştırmalarındaki yeri” tartışmayı planladığımız konuların başlıcaları olacaktır. Ayrıca hızla gelişen ve çeşitlenen nöroradyolojik tanı araçlarını değerlendirecek ve klinikte kullanma imkanını artıracak şekilde bir kurs programının da olmasını planlıyoruz.

“Nörogörüntülemeden Kliniğe Nöropsikiyatri” teması altında; hem teorik planda tartışmayı, hem de tanı ve tedavideki yeni gelişmeleri, değerli hocalarımızın katkılarıyla zenginleştirerek konuşmayı planladığımız bu toplantıya vereceğiniz destekle daha güçlü hissedeceğiz.

15. Nöropsikiyatri Günleri’nde buluşmak dileğiyle,

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-10-14 / 09:00 to
2022-10-15 / 18:00
 

Location

Online event
 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends