slot malaysiacasino online malaysia
40. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

40. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

by
177 177 people viewed this event.

Dünyamız, bir çağın kapanıp yeni bir çağın başladığı, değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Bu değişim ve dönüşüm, 2019 yılından beri yaşanan Covid-19 salgını ile hızını artırmıştır. Bu değişim ve dönüşüm, yaşam biçimi, iş yapış şekilleri, eğitim yöntem ve teknikleri başta olmak üzere birçok alanı etkisi altına almıştır. Bu gelişmeler aynı zamanda muhasebe uygulamalarını, muhasebe eğitimini ve muhasebe mesleğini de etkilemiştir.

Dijitalleşme, büyük veri, blokchain, yapay zekâ, bulut teknolojileri, kripto varlıklar, nesnelerin interneti, metaverse gibi yeni gelişmeler, denetim ve raporlama süreçlerini değiştirmeye ve dönüştürmeye başlamıştır. Muhasebe eğitim müfredatları başta olmak üzere muhasebe eğitiminde yeni teknolojilerin kullanılması ve diğer bilim dalları ile entegre yeni eğitim yöntemlerinin kullanılması gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler, muhasebe alanındaki iş gücünün de yeniden yapılanmasını, muhasebe meslek mensuplarının; veri bilimciler başta olmak üzere diğer birçok alandaki uzmanlar ile ortak hareket etmelerini gündeme getirmiştir.

Ortaya çıkan ihtiyaçlar ve gelişmelerin, muhasebe uygulamalarına ve muhasebe eğitimine etkilerinin tartışılması amacıyla Sempozyumun ana teması “Dijital Çağda Muhasebe Eğitiminden Beklentiler” olarak belirlenmiştir. 1979 yılından bugüne muhasebe bilim insanları, meslek mensupları, düzenleyici kurumlar ve meslek örgütleri temsilcileri ve iş insanlarını bira raya getiren en önemli platformlardan biri olma özelliğine sahip Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nda oluşturulan bilimsel tartışma platformu ülkemiz üniversitelerinde muhasebe eğitiminin mevcut durumunun değerlendirilmesi ve muhasebe eğitiminde gelecek vizyonunun ortaya konulması açısından önemli bir misyonu yerine getirmektedir.

Muhasebe eğitimine dair ortaya konulacak çalışmalardan tüm paydaşların fayda yaratacağını umut ettiğimiz ve 18-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Abant’ta gerçekleştirilecek olan 40. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nda siz akademisyenler, meslek mensupları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerini görmekten mutluluk duyacağız.Saygılarımızla..

Prof. Dr. Ali ALAGÖZ
Sempozyum Dönem Başkanı

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-05-18 / 09:00 to
2022-05-22 / 18:00
 

Location

 

Event Types

 

Event Category

Share With Friends