slot malaysiacasino online malaysia
6.Uluslararası Kozmetik Kongresi

6.Uluslararası Kozmetik Kongresi

by
196 196 people viewed this event.

Değerli Kozmetik Sektörü Paydaşları ve Bilim İnsanları,

Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) olarak, temalı “Geleneksel Uluslararası Kozmetik Kongresi”ni 25-27 Kasım’da Susesi Luxury Resort, Belek, Antalya’da gerçekleştireceğiz. Kongre programının bu yıl ki ana teması ise “Sürdürülebilir Kozmetik” olacaktır.

Sürdürülebilirlik, “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama gücünü tehlikeye atmadan günümüz kuşağının ihtiyaçlarının karşılanmasıdır” (Brundtland). Küresel ısınma ve artan çevre kirliliği doğal kaynakların hızla tükenmesine ve geleceğin risk altına girmesine yol açmıştır. Kimya sektöründe genel olarak “üçlü sorumluluk” yaklaşımı ile alınan bu konular sürdürülebilirlik ile bir ekonomik yaklaşıma dönüşmüştür. Üçlü Sorumluluk, insan hayatının, çevrenin ve doğal kaynaklarını korunmasını ve daha iyi koşullarda yaşanabilir bir ortamın varlığını ön planda tutan bir prensiptir.

Bu durum ve duyarlılık “Green Marketing”(Yeşil-Sürdürülebilir Pazarlama) kavramını oluşturmuştur. Firmaların bir kısmı duyarlılık göstergesi olarak, bir kısmı maliyet yönetimi açısından “yeşil” ürünler yapmaya başlamıştır. Fakat gelinen noktada bunun da ötesinde alternatif kaynaklar oluşturmak zorunlu hal almış ve sürdürülebilir pazarlama ve sürdürülebilir yaklaşımlar bir zorunluluğa dönüşmüştür.

Kozmetik sektöründe çoğunlukla ürün içerikleri üzerinden ürünlerin “yeşil” ürünler olduğu tanımlanmıştır. Sadece bu yönlü tanımlamak oldukça yetersizdir. Sürdürülebilir bir kozmetik ürünü, çevresel atık üretmeyen, insan sağlığına zarar vermeyen, hammadde kaynaklarını kullanırken yerine yenilerini ikame ettirebilen ürünler olarak tanımlayabiliriz. Bir diğer yanı ise karmaşık ve birçok bileşenden oluşan formüller yerine daha az bileşenden oluşan, etkili formüller. Bu sayede kozmetik ürünlerde bileşenlerin performanslarını arttıran teknolojik yaklaşımlar sürdürülebilir kozmetik ürünleri kapsayacak bir bakış açısı olabilir. Birçok kozmetik firması bu yönlü yaklaşımlar ile ürünler geliştirmektedir.

Günümüzde kozmetik sektöründe dünyanın birçok yerinde sürdürülebilirlik eksenli toplantılar yapılıyor. 5.Uluslararası Kozmetik Kongresi’nde “Sürdürülebilirlik” konusunu ana tema yaparak birçok yerli firmamızın bu yönlü politikalar hazırlayacağını ümit ediyor ve inanıyoruz.

Kongrenin, katılımcılara deneyimlerini paylaşmak, projelere ve yeniliklere, sektöre ve araştırmaya uygulanan yeni teknolojilere ilişkin son gelişmeleri çok kültürlü ve zengin bir atmosferde tartışmak için ideal bir fırsat ve mükemmel bir platform sağlamasını beklemekteyiz.

Kongre süresince firmaların; uzmanlık alanlarından faydalanarak üniversiteler ile iş birliklerini arttırmalarını arzu ediyoruz. Aynı zamanda akademik ve sektörel yeni çalışmaların ve ürünlerinin sergilendiği fuar alanı kongre süresince ilgi odağı olacaktır.  Kongre ana oturumlarının yanı sıra her yıl yaptığımız gibi yine paralel oturumlar ile konuların çok yönlü olarak ele alınması sağlanacaktır.

Bu kapsamda 5.Uluslararası Kozmetik Kongresinde, kozmetik dünyasındaki bilimsel gelişmeler, yenilikler, yaklaşımlar ele alınacaktır. Farklı uzmanlık alanlarına sahip çok değerli konuşmacılar ile formülasyon, teknoloji, paketleme, regülasyon, pazarlama ve çevresel etkiler derinlemesine incelenecektir. 

Büyük emek ve özveriler ile bu işe gönül vermiş, onlarca kozmetik sektörü çalışanı ve bilim insanının çabalarıyla hazırlıklarını yürütüyor olduğumuz 5.Uluslararası Kozmetik Kongresinde sizleri de aramızda görmeyi dileriz.
 
25 – 27 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya da görüşmek dileği ile.

Fuat ARSLAN                                                                                Levent KAHRIMAN

Kongre Başkanı                                                                  KÜAD Yön. Kur. Başkanı

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-12-01 / 09:00 to
2022-12-03 / 17:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends