slot malaysiacasino online malaysia
8. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı – Toplumsal Cinsiyet ve Sanat

8. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı – Toplumsal Cinsiyet ve Sanat

by
236 236 people viewed this event.

2004 yılından beri düzenli olarak yapılan Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı’nın 8’incisi, 12-14 Mayıs 2022 tarihinde, ‘TOPLUMSAL CİNSİYET& SANAT ve Diğer Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları’ çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Egemenlik ideolojilerine, sosyo-kültürel kurmacalara, heteronormatif sistemlere dayanan toplumsal cinsiyet rollerinin sanatla nasıl üretildiği, desteklendiği ve eleştirildiğinin yanı sıra, sanat üreticilerinin ve eleştirmenlerinin cinsiyetlenmiş bedenler ve eşitsizliğe dayalı toplumsal düzen ile verdiği mücadeleyi tüm yönleriyle ele almayı amaçlayan konferans, önde gelen akademisyenler, araştırmacılar ve uygulamacılara, çalışmalarını sunmaları, tartışmaları ve alana yeni bir ışık tutmaları için seçkin bir platform oluşturacaktır. Aynı zamanda bu platformda diğer Toplumsal Cinsiyet Konularına da yer verilecektir.

Toplumsal cinsiyet kavramından ayrı düşünülemeyen feminizm, ortaya çıkışından itibaren, patriyarkal sistemi besleyen tüm kurumların direnişiyle karşılaşmış fakat tüm baskılara rağmen ayrımcılığa karşı mücadelesini sürdürmüştür. Bu mücadele çeşitli boyutlarıyla devam ederken, sanattaki yansımaları da zamanla etkili olmuş ve feminist sanat feminizmin parçası haline gelmiştir.  Her türlü ötekileştirilmeyi reddeden ve bu bağlamda kuir temsiliyeti de içinde barındıran feminist sanat, sosyal yapıdaki olumlu değişimler açısından önemli bir rol oynamıştır. Sosyal bilimlerde de paradigma dönüşümüne neden olan cinsiyet–sanat bağı, disipliner olduğu kadar disiplinlerarası boyutta da ele alınıp incelenecek zenginliğe sahiptir. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet ve sanat arasındaki karşılıklı oluşuma bakmak, farklı disiplinlerdeki güncel değişimler hakkında da yeni fikirler verecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde feminist sanat üzerine sınırlı çalışma bulunsa da son yıllarda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, sosyoloji, antropoloji ve tarih gibi çeşitli disiplinler tarafından toplumsal cinsiyet ve sanat ilişkilerine odaklanmaya ve incelemeye artan bir ilgi vardır.  Bu konferans, akademisyenleri, araştırmacıları ve aktivistleri, toplumsal cinsiyet ve sanat teması etrafında nesiller arası ve kesişimsel diyaloglara teşvik ederek, literatüre yeni çalışmalar kazandırmayı amaçlamaktadır.

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-05-12 / 09:00 to
2022-05-14 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends