slot malaysiacasino online malaysia
9. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

9. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi

by
298 298 people viewed this event.

9. ULUSLARARASI HIPOKRAT TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

(9-10 Ekim 2022)

COVID-19 Küresel salgını tüm dünyada insan sağlığı, ekonomik ve sosyal yapı üzerinde olumsuz tesir yarattığı gibi akademik faaliyetleri de olumsuz yönde etkilemiştir. Devletler bu süreci en az zararla atlatabilmek için yeni normalleşme adımları atarak salgının etkisini minimuma indirmeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de normalleşme adımları atılmakta ve her geçen gün buna bir yenisi eklenmektedir. Salgının en fazla etkilediği alanlardan birisi olan eğitim – öğretim ile bilimsel çalışmaların yürütülebilmesi için Türkiye’de başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) olmak üzere tüm kurumlar yönlendirici olmuşlardır.

YÖK, Temmuz 2020’de yayınladığı “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” başlıklı kılavuzda salgından etkilenen kongrelerin “mümkün olduğunca dijital ortamda” yapılmasını tavsiye etmiştir. Dünyada da buna benzer adımlar atılmıştır.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı(UAK) e kongre ile ilgili gelen soru üzerine yayınladığı yazıda (bkz. 45. soru)  “Tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış ise elektronik ortamda yapılan (e-kongre, e-sempozyum, e-konser, e-sergi vb.) uluslararası/ulusal bilimsel faaliyetler başvuru şartlarını sağlayan eser olarak kullanılabilir” şeklinde görüş belirtmiştir.

COVID-19 nedeniyle Hipokrat kongremizde online sunumlar kabul edilecektir. Online sunumlar zoom veye teams programı üzerinden çoklu toplantı şeklinde yapılacaktır. Yapılan online sunumlar kayıt altına alınacak ve kayıt video linkleri web sayfasında paylaştır.

Tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Özet ile katılım sağlayabilirsiniz. Kongre özet kitabı (Abstract Book) ve Tam Metin Kitabı’nda (Proceeding Book)  ISBN’li yayımlanacaktır. Kitapların PDF versiyonu web sayfasında yayınlanacaktır.

Kongreye aşağıdaki alanlardan katılım sağlayabilirsiniz:

Çok Disiplinli Sağlık Bilimleri Çevre ve Sağlık; Diş Hekimliği;   

Ebelik;   Eczacılık;  Gıda ve Sağlık;  Hemşirelik;  Sağlık Ekonomisi;  Sağlık Fiziği

Sağlık Yönetimi;  Spor ve Sağlık;  Tıp Bilimleri (Cerrahi, Dahili, Temel);  Veteriner Hekimliği

YURTDIŞINDA ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ

Yurtdışında uluslararası yayınevi kriterine uygun bir yayınevinde, “Cerrahi Komplikasyonlar”, “Surgical Complications”, “Dahili Tıp Bilimlerinde Acil Vakalar”, “Emergency Cases in Internal Medicine”, ” Enfeksiyon Hastalıkları: Tanı ve Tedavi”, “Infectious Diseases: Diagnosis and Treatment” isimlerinde iki kitap yayımlanacaktır. Kitaplara bölüm yazmak isteyenler detaylar için aşağıdaki e-mail veya telefonla iletişime geçebilirler.

Tel: 0552 807 48 81

İletişim Maili: [email protected]

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-10-09 / 09:00 to
2022-10-10 / 18:00
 

Location

Online event
 

Event Category

Share With Friends