slot malaysiacasino online malaysia
Deriden Derine Sempozyumu 2022

Deriden Derine Sempozyumu 2022

by
186 186 people viewed this event.

Değerli meslektaşlarımız,

Hacettepe Romatoloji Derneği ve Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği tarafından düzenlenen Deriden Derine Sempozyumu 25-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Kaya Termal Hotel, İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Kronik enflamatuvar hastalıklar yaşam kalitesini en fazla etkileyen hastalıklardır ve bu hastalıkların birçok komorbiditesi mevcuttur. Tedavideki ve patogenezlerindeki gelişmeler Dermatoloji ,Romatoloji ve Fiziksel  Tıp ve Rehabilitasyon  gibi disiplinlerin daha fazla bir arada çalışması gerekliliğini doğurmuştur. 

Kapsadığı alan bakımından oldukça geniş alana sahip sempozyumumuz dermatoloji, romatoloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon açısından alanında uzman konuşmacılar tarafından ve olgular üzerinden detaylı bir şekilde irdelenecektir. 

Toplantımızın sizlerin desteğiyle bilimsel bir şölen olarak gerçekleştirilmesi hepimizin isteğidir. 

Kongremize katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Server SERDAROĞLU
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ayşen AKINCI
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Sedat KİRAZ
Kongre Başkanı

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-08-25 / 09:00 to
2022-08-28 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends