slot malaysiacasino online malaysia
Educational Cases of Multiple Sclerosis-ECOMS2022

Educational Cases of Multiple Sclerosis-ECOMS2022

by
218 218 people viewed this event.

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Nöroimmünoloji alanında spesifik düzeyde çalışan nörologların katılacağı ECOMS2022 (Educational Cases of Multiple Sclerosis – 2022) toplantısı 7-9 Ekim 2022 tarihlerinde Shimall Otel Gaziantep’te gerçekleşecektir.

MS klinik uygulamasında kritik önem taşıyan güncel konularının işleneceği toplantıya MS ve diğer demiyelinizan hastalıklar açısından özellik taşıyan olgu örnekleri tartışılacaktır.

Toplantıda davetli katılımcı olarak yer alacak olan deneyimli hocalar, sunacakları eğitici nitelikteki olgular ile demiyelinizan hastalıklarda tanı, ayırıcı tanı, tedavi ve prognoza ilişkin konularda deneyimlerini ve güncel bilgileri paylaşacaklardır.

Davetli Katılımcıların sunacağı eğitici olgular dışında “sözel bildiri” niteliğinde olgu sunumları da toplantı içeriğine yer alacaktır. Sözel bildiri olguları için hazırlanacak sunumlar;

  • Olgunun klinik, radyolojik ve diğer özellikleri
  • Tanı koyduran özellikler
  • Ayırıcı tanıyı sağlayan özellikler
  • Tanı yanılgısına neden olan faktörler
  • Tanı güçlükleri
  • Tedavi yaklaşımları
  • Komplikasyonlar bölümlerini içerebilir.

Sunum formatında gönderecekler olan olgular bilimsel kurul tarafından sözel veya poster sunum için seçilecektir. Uygun formatta hazırlanan sunumlar toplantı sonrası yayınlanacak olan Sempozyum Kitabında yer alacaktır. Toplantı formatına uygun olgularınızı 20 Ağustos tarihine kadar sempozyum bilimsel sekretaryasına iletebilirsiniz.

Yararlı ve güzel bir toplantıyı birlikte gerçekleştirmek dileğiyle

Taşkın Duman
ECOMS2022 Düzenleme Kurulu Adına

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-10-07 / 09:00 to
2022-10-09 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends