slot malaysiacasino online malaysia
Nöroblastom 2022 Sempozyumu

Nöroblastom 2022 Sempozyumu

by
636 636 people viewed this event.

İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kuruluşunun 30.Yılı

Sempozyum: NÖROBLASTOM – 2022

Nereden Nereye…

1919 yılında İzmir’in işgal edilmesi, Anadolu’da Millî Mücadele’nin başlamasında önemli bir aşama olarak kabul edilmektedir. İzmir direnişin sembolü olmuştur. 30 Ağustos 1922’de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa Türk ordusuna bir bildiri yayımlayarak “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermiştir. İzmir’e doğru ilerleyen Türk ordusu 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e girerek Türk bayrağını göndere çekmiştir. İzmir’in kurtuluşu, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesidir, Türkiye’nin kurtuluşudur.

Bu yıl İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılını kutluyor olmak Türk halkı için onur vericidir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 03.07.1992 tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur ve kuruluşunda merhum hocamız Sayın Prof. Dr. Namık ÇEVİK hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye’de var olan 3 Onkoloji Enstitüsünden biridir, ayrıca Ege Bölgesinde Onkoloji Alanında kurulmuş tek Enstitüdür. 2022 yılı DEÜ Onkoloji Enstitüsü’nün 30. Kuruluş yılı olması dolayısıyla Üniversitemiz için ayrıca önem taşımaktadır. 

DEÜ Onkoloji Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsünde Muzaffer Müfit KAYHAN tarafından bağış olarak yaptırılan “Muzaffer Müfit KAYHAN Onkoloji Hastanesinde” faaliyetlerini sürdürmektedir. Enstitü Müdürlüğü ve Enstitü Sekreterliği çalışmalarını Onkoloji Hastanesi zemin katında yürütmektedir. Her geçen gün genişleyen enstitümüz, bugune dek Klinik Onkoloji Anabilim Dalı, Temel Onkoloji Anabilim Dalı ve Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı ile hizmet vermekteyken Rektörümüz Prof Dr Sayın Nükhet Hotar hocanın destekleriyle Türkiye’de ilk ve tek olan Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı, Ergen ve Genç Erişkin Tümörleri Bilim Dalı ve Geriatrik Onkoloji Bilim Dallarını kazanmıştır.

Laboratuvar hizmetleri Muzaffer Müfit Kayhan Hastanesi 4.katında bulunan Erişkin ve Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Laboratuvarı, Enstitümüz Temel Onkoloji Laboratuvarunda ve Üniversitemiz Hastanesi Merkez Laboratuvarlarında yürütülmektedir.Enstitümüz faaliyetlerini (hasta tanı ve tedavisi) Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi polikliniklerinde ve Muzaffer Müfit KayhanOnkoloji Hastanesinde sürdürmekte olup, yatan hastaların tedavileri Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile İç Hastalıkları Kliniklerinde ve Muzaffer Müfit Kayhan Onkoloji Hastanesinde devam etmektedir. 

DEÜ Onkoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programları arasında 

• Temel Onkoloji Doktora Programı

• Temel Onkoloji Yüksek Lisans Programı

• Kanser Epidemiyolojisi Doktora

• Kanser Epidemiyolojisi Yüksek Lisans Programı

• Translasyonel Onkoloji Doktora

• Translasyonel Onkoloji Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.

Enstitümüz Onkoloji alanında her düzeyde personel eğitimi, araştırma ve çok merkezli tedavi protokollerinin geliştirilmesi amacı ile kurulan; merkezi Belçika’da olan “International Network for Cancer Treatment and Research” (INCTR) kuruluşuna 15.08.2001 tarihi itibariyle üye olmuştur. 18 Mayıs 2003 tarihinde Paris – Gustave Roussy Enstitüsündeki OECI Genel Kurul toplantısına katılındı Genel kurulda oy birliği ile Enstitümüzün OECI üyeliğine kabulü onaylanmıştır. Kurulduğundan bu yana Onkoloji Enstitüsünün haftalık Eğitim Toplantıları çerçevesinde kendi elemanlarına ve diğer sağlık personeline değişik kurum ve kuruluşlardan konuşmacı ve panelistler davet ederek Onkoloji Enstitüsünün bir eğitim ve iletişim platformu olması hedeflenmektedir.

Çocukluk çağı kanserleri göreceli olarak nadir karşılaşılan bir hastalık grubudur. Nöroblastom dünyada ve Türkiye’de çocukluk çağı kanserleri arasında en sık karşılaşılan ekstrakraniyal solid tümördür. Sayın Prof. Dr. Nur OLGUN hocamız ulusal nöroblastom tedavi protokollerinin koordinatörüdür ve 25 yıldır nöroblastom tedavisinin Türkiye’de standardize edilmesi ve etkin bir şekilde uygulanması, nöroblastomlu çocuk hastaların tümör moleküler sitogenetiği çalışılarak risk gruplarına uygun şekilde tedavi edilmesi konusunda öncülük etmiştir, hocamızın bu konuda çalışmaları hala devam etmektedir. Ulusal nöroblastom tedavi protokolü kemoterapi, immünoterapi, cerrahi, radyoterapi ve yüksek doz kemoterapi+kök hücre naklinden oluşan multidisipliner yaklaşım temelli bir protokoldür. 

Merhume Prof. Dr. Sayın Senay ÖZTOP hocamızın ışığında, ilk olarak 1992 yılında İzmir Pediatrik Onkoloji Grubu (İPOG) içinde bir yapılanmayla İPOG 92 Nöroblastom tedavi protokolü hazırlanarak hastalar tedavi edilmiştir (Kaynak: Olgun N, Kansoy S, Aksoylar S, Cetingul N, Vergin C, Oniz H, et. Al. Experience of the Izmir Pediatric Oncology Group on Neuroblastoma: IPOG-NBL-92 Protocol. Pediatr Hematol Oncol. 2003 Apr-May;20(3):211-8.) IPOG-92-NB protokolünde tedavi yoğunluğu hastaların evrelerine göre belirlenmiştir. Devamında geliştirilen ulusal protokollerde nöroblastom moleküler sitogenetik risk faktörlerinin DEÜ Onkoloji Enstitüsünde çalışılabilir hale gelmesiyle dünya standartlarında risk gruplaması yapılabilir hale gelmiştir. 

IPOG-92-NB Protokolü ile başarılı sonuçlar alınmış, protokol geliştirilerek Türk Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) tarafından kabul görmüş ve 2003 yılında TPOG 2003 Nöroblastom protokolü ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’deki 30’dan fazla Çocuk Onkoloji merkezi nöroblastom hastalarının tedavilerini TPOG-NB protokolleri ile yönetmiştir. Nöroblastomun risk sınıflaması için bağımsız kötü prognostik risk faktörü olan MYCN amplifikasyonu açısından tüm çocukların tümör dokusu Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde çalışılmaya başlanmıştır ve ülkemizdeki nöroblastom tanılı çocukların risk grubuna uygun etkin anti-kanser tedavi almaları sağlanmıştır. TPOG 2003 NB Protokolünün yüksek risk grubunun tedavi sonuçları uluslararası literatürde yayınlanmıştır (Kaynak: Aksoylar S, Varan A, Vergin C, Hazar V, Akici F, Dagdemir A,et al. Treatment of high-risk neuroblastoma: National protocol results of the Turkish Pediatric Oncology Group. J Cancer Res Ther. 2017 Apr-Jun;13(2):284-290. doi:10.4103/0973-1482.183205.) Sonuçlar dünya literatürü ile de uyumlu bulunmuştur.

Nöroblastomda daha güncel evreleme ve risk sınıflaması yapılması ve daha etkili, daha güncel tedavilerin uygulanabilmesi adına TPOG Nöroblastom protokolleri (TPOG-NB-2003, TPOG-NB-2009, TPOG-NB-2020 protokolleri) yıllar içerisinde geliştirilmiştir. Güncel TPOG-NB-2020 protokolünde nöroblastom tümör dokusunda moleküler sitogenetik risk faktörlerinin analizi DEÜ Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Güncel TPOG-NB-2020 protokolünde yüksek risk grubu nöroblastomda immünoterapide Anti-GD2 uygulanması DEÜ Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı tarafından başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Kuruluşunun 30.Yılı olması dolayısıyla Rektörümüz Prof Dr Sayın Nükhet HOTAR hocanın himayelerinde, İPOG-92 protokolundan başlayarak bugüne dek olan tüm Ulusal Nöroblastom tedavi Protokollerimizin dünü, bugünü ve yarınını bilimsel platformda tartışmak üzere “NÖROBLASTOM – 2022; Nereden, Nereye…” başlıklı sempozyumun hayat bulmasını hedefledik.

Yıllar içerisinde Ulusal Nöroblastom Protokollerine katkı ve emek veren tüm Hocalarımıza, Meslekdaşlarımıza, tüm merkezlere, tüm hastalarımız ve ailelerine sonsuz teşekkürlerimizle.

Saygı ve Sevgiyle

Prof. Dr. Nur Olgun

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-10-13 / 09:00 to
2022-10-14 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends