slot malaysiacasino online malaysia
Türkiye EKMUD 4. Erişkin Bağışıklama Akademisi

Türkiye EKMUD 4. Erişkin Bağışıklama Akademisi

by
186 186 people viewed this event.

Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu olarak düzenlediğimiz “4. Erişkin Bağışıklama Akademisi” 23-24 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara CPAnkara Hotel’de yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

Erişkin aşılamada uygulamadaki yenilikler, yeni aşılar, risk grubu aşılamaları başta olmak üzere aşılarla ilgili birçok ana konu, paydaşımız T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve 17 Derneğin katılımı ile konusunda uzman akademisyenler tarafından ele alınacaktır.

Akademide hedefimiz, aşılamanın enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkin yol olduğu bilinci ile erişkin aşılama ile ilgilenen tüm sağlık çalışanlarını bir araya getirmek ve Türkiye’nin her köşesinden katılımcılara bilgi aktarımını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmamızda sağlayacağınız katkı için şimdiden teşekkür eder, Akademide görüşmeyi dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. İftihar KÖKSAL
Akademi Başkanı

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-09-23 / 09:00 to
2022-09-24 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends