slot malaysiacasino online malaysia
Tamamlayıcı Tıp Ligi 2022

Tamamlayıcı Tıp Ligi 2022

by
241 241 people viewed this event.

Değerli Meslektaşlarımız,

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tamamlayıcı tıp yaklaşımlarının popülaritesi giderek artıyor. Bu artış beraberinde ne yazık ki zaman zaman suistimalleri de beraberinde getiriyor. Modern tıbbın hepimizin ilerleyeceği ana yol olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Tamamlayıcı tıp, adından da anlaşılacağı gibi “tamamlayıcı”dır, “alternatif” değil! Yapılan pek çok kaliteli araştırma göstermektedir ki; bir çok klinik durumda tamamlayıcı tıp yöntemleri hekimin işini kolaylaştırmakta ve hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır. Tüm dünyada bilimsel çalışmaların indekslenmesi ve sağlık politikalarının oluşturulmasında öncü rol oynayan ve PubMed‘i de bünyesinde bulunduran National Institutes of Health (NIH)‘in bir merkezi tamamlayıcı-integratif tıp konusundadır (https://nccih.nih.gov/). Bu konuda içine düşülen en büyük hata, tamamlayıcı tıbbın bir çerçevesinin / sınırının olmadığının düşünülmesi ve dileyenlerin bu alana istedikleri gibi dahil olabileceklerini zannetmeleridir. Bu şekilde bazı şarlatanlar kendilerine bir kapı açılmış zannedebilirler. Oysa durum bambaşkadır: Hekimler olarak bizlerin bilimsel düşünce metodlarından ayrılması söz konusu olamaz. Bilim bize önyargılı olmamayı öğütler. İddia edilenlerle ilgili (tamamlayıcı tıp ya da klasik tıp fark etmez) karar vermek için yöntemimiz yine bilimin ışığıdır, bilimsel yöntemdir. Bilimsel kriterler dogma değildir değişebilir, incelenen şeyin doğasına göre modifiye edilebilir, edilmelidir. ACR ve NIH gibi kuruluşlar da zaten bunu önermektedir. Bilimsel açıdan üst düzey, saygın yayın organlarının verileri her zaman esastır. Bir yöntem hakkında az da olsa veri yoksa hatta etkin olmadığı ispatlanmışsa bu metod tamamlayıcı tıp alanına dahil edilemez.

İşte bütün bu gerçeklerden hareketle, tamamlayıcı tıpla ilgili gündemde olan konuların, bilimin ışığında işleneceği Tamamlayıcı Tıp Ligi‘nin startı verilmiş oldu. Her sene ilkbaharda düzenlenen bu toplantılarda kas-iskelet sistemi hastalıklarında seçilmiş tamamlayıcı tıp yöntemleri üzerinde derinlemesine değerlendirmeyi, tartışmayı, gereğinde eleştirmeyi ve gruplar halinde konunun uygulama boyutu üzerinde durmayı planlıyoruz.

Lig serisinin 7. toplantısı 7-9 Ekim 2022 tarihlerinde Bodrum‘da düzenlenecek ve “Bilimin Yolunda” başlığı altında, fonksiyonel tıp, anti-inflamasyon, manuel tıp, sinir bilimi, biyofrekans, yoga, ozon terapi, fasya sistemleri, mikrobiyota, beslenmenin biyokimyası, besin destekleri, ağrı/nöromatriks, kinesiotaping/kuru iğneleme konularını içerecektir.

Başarılı ve verimli bir eğitim toplantısında Bodrum’da buluşmayı diliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Organizasyon Kurulu Adına
Prof. Dr. Cihan AKSOY
Prof. Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-10-07 / 09:00 to
2022-10-09 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends