slot malaysiacasino online malaysia
Türk Toraks Radyolojisi Derneği Ulusal Kongresi

Türk Toraks Radyolojisi Derneği Ulusal Kongresi

by
250 250 people viewed this event.

Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Toraks Radyolojisi Derneği Kongresi 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde Grand Ankara Otelde gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Yahya Berkmen hocamızın önderliğinde kurulduğu 1996’dan beri Türk Toraks Radyolojisi Derneği, gerek kendi bünyesinde gerçekleştirdiği sempozyumlar, gerekse Radyoloji ve Göğüs Hastalıkları uzmanlık dernekleriyle işbirliği halinde yürütülen kurslar ve eğitim toplantıları aracılığıyla solunum sistemi hastalıkları konusundaki eğitime önemli katkı vermektedir. İlgi ve katılımın yıllar içinde katlanarak arttığı Türk Toraks Radyolojisi Derneği Yıllık Sempozyumlarından sonuncusu 2019 yılı Nisan ayında 400’den fazla meslektaşımızın katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra planlanan kongremiz tüm dünyada yaşamın her alanını olduğu gibi sağlık ve bilim dünyasını da etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle bu yıla dek ertelense de bilimsel ve eğitsel çalışmalarımız Radyoloji ve Göğüs hastalıkları meslek dernekleriyle işbirliği halinde gerçekleştirilen sanal ve hibrit toplantılarla kesintisiz olarak sürmüştür. Derneğimizin kuruluşunun 26. yılını ülkemizin başkenti Ankara’da gerçekleştirilecek bir kongre ile taçlandırmak istedik.

Kongremiz, Radyoloji camiasının ve pediatrik radyolojinin duayeni, değerli hocamız Sayın Prof. Dr. Hüdaver Alper onuruna gerçekleştirilecektir. Katkıları ve öğrettiklerine daima minnettar olduğumuz Hüdaver hocamızı da bu toplantıda dinleme ayrıcalığını yaşayacağız.

Derneğimizin kuruluşundan itibaren yüksek bilgi ve deneyimi ile, tarzı ile, yetenekli bir eğitici olarak gerek Türk Toraks Radyolojisi Derneğine gerekse Radyoloji camiasına önemli katkı veren, değerli akademisyen, sevgili arkadaşımız Prof. Dr. Uğur Topal’ı özlemle anıyoruz. Uğur hocamızı, onun gönlümüzde hiç solmayan değerli varlığını da bu toplantı aracılığıyla anmak ve yaşatmak istedik.

23-25 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türk Toraks Radyolojisi Derneği Kongresi’nde iki ayrı salonda üç gün boyunca ulusal ve uluslararası platformda her biri konusunda geniş deneyim sahibi konuşmacılar ile birlikte Toraks Radyolojisinin önemli konuları konferanslar, olgu oturumları, uydu sempozyumlar, sözlü ve poster sunumları ile güncel bilgi ve kılavuzlar ışığında interaktif olarak tartışılacaktır.

Ana başlıklarımız arasında akciğer grafilerinin değerlendirilmesinden enfeksiyonlara, akciğer kanserinden interstisiyel hastalıklara, yapay zeka uygulamalarından kardiyak görüntülemeye dek pek çok konu başlığı yer almaktadır.

Kongremizin aynı zamanda işbirliği içinde çalıştığımız ve bilimsel anlamda da bizlere katkıda bulunan gerek tıbbi cihaz ve gerekse ilaç endüstrisinin değerli temsilcileri ile karşılaşma ve bilgi alışverişi açısından da yararlı olacağını umuyoruz.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygı ve sevgilerimizle

Gonca ERBAŞ

Kongre Başkanı

Recep SAVAŞ

Türk Toraks Radyolojisi Derneği Başkanı

Çağlar UZUN

Kongre Sekreteri

Additional Details

To register for this event please visit the following URL:

 

Date And Time

2022-09-23 / 09:00 to
2022-09-25 / 18:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends